NEN 3140 Banner

Wat betekent de NEN 3140 voor mijn bedrijf

De Nederlandse Arbowet stelt dat elektrische gereedschappen en elektronische apparatuur deugdelijk moeten zijn en dat werkzaamheden met deze apparaten veilig moeten kunnen worden uitgevoerd. De NEN 3140 bevat bepalingen die gebruikt worden om aan aan de relevante wet- en regelgeving te voldoen. Naast de regels van de Arbowet is er een groeiend aantal verzekeraars die een certificering in de polisvoorwaarden heeft opgenomen om zo een lagere premie te kunnen aanbieden. Het risico op ongevallen is immers kleiner.

Veiligheid en kosten, twee belangrijke redenen om de elektrische hulpmiddelen binnen uw bedrijf officieel te laten keuren.

Wij bieden professionele en betaalbare NEN 3140 keuringen aan.

Voor de keuringen hebben we gecertificeerde keurmeesters in dienst die ook op locatie keuringen verrichten. Leo Audio hanteert een scherp keuringstarief. Als de te keuren apparaten vrij toegankelijk zijn en er geen demontage werkzaamheden verricht hoeven te worden kunnen wij tussen de 8 en 10 apparaten per uur keuren.

De voordelen van onze keuringen

  • Registratie en labeling van al uw elektrische arbeidsmiddelen en elektronische apparatuur.
  • U krijgt automatisch bericht wanneer de keuringstermijn afloopt.
  • Gekeurde gereedschappen en apparaten worden voorzien van een keuringssticker.
  • Per gekeurd apparaat ontvangt u een certificaat.
  • Reparaties kunnen door ons worden ingepland of, indien mogelijk, tijdens de NEN 3140 keuring uitgevoerd.
  • Keuringen eventueel gecombineerd met regulier onderhoud

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een duidelijke en eerlijke offerte.

Offerte NEN 3140 keuringen